Banner Puspanita

  • Home
  • Mengenai Kami
  • Logo dan Definisi

Logo dan Definisi

 

 

Bulan Bintang Melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.
Buku Melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.
Bunga Padi Melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam.
Bunga Raya Melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.
P dan Pa Lambang kewanitaan.
Warna Emas Melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.
Warna Ungu Melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli,

 

Tafsiran nama PUSPANITA

Suri Bermaksud isteri pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan.
Anggota Wanita Bermaksud pegawai-pegawai wanita dan kakitangan wanita Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan.
Perkhidmatan Awam Bermaksud perkhidmatan Kerajaan di semua peringkat termasuk badan-badan berkanun.