Puspanita KDN

Logo dan Definisi

Logo dan Definisi

Bulan Bintang

Melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.

Buku

Melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.

Bunga Padi

Melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan awam.

Bunga Raya

Melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan negara.

P dan Pa

Lambang kewanitaan.

Warna Emas

Melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecemerlangan.

Warna Ungu

Melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli

Tafsiran nama PUSPANITA

Suri

Bermaksud isteri pegawai dan kakitangan Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan.

Anggota Wanita

Bermaksud pegawai-pegawai wanita dan kakitangan wanita Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan.

Perkhidmatan Awam

Bermaksud perkhidmatan Kerajaan di semua peringkat termasuk badan-badan berkanun.